Ahmed Şemseddin-i Marmaravi Hayatı, Eserleri, Görüşleri, Ahmet Ögke

Ahmed Şemseddin-i Marmaravi Hayatı, Eserleri, Görüşleri, Ahmet Ögke

Eserlerinin tamamını Türkçe kaleme alan Yiğitbaşı Veli Ahmet Şemseddin-i Marmaravi (1435/1505) saadet ve şakavet, rü’yet, mucize, keramet, Allah’ın varlığı ve birliği gibi daha ziyade akaid ve Kelam’a ilişkin konularda tavizsiz bir ehl-i sünnet mensubu; zikir, irşad, mürid, mürşid, tarikat adabı, nefs ve terbiyesi, rüya ve tabirleri gibi tasavvufun daha ziyade uygulamaya yönelik ameli konularında Halveti; ricalü’l-gayb, aşk ve muhabbet, Allah’ın zatı, isimleri ve sıfatları, hakikat-i Muhammediyye, varlık ve mertebeleri gibi tasavvufu düşüncesinin ilgi alanına giren temel konularda ise iyi bir İbn Arabi takipçisidir.

Türü: Tasavvuf – Mezhepler – Tarikatlar, Edebi Eserler, Biyografiler, İslam
ISBN: 9799755742907
Kapak: Ciltsiz
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Boyut: Normal
Sayfa Sayısı: 635
Basım: 2006
Ebat: 14×215 cm
Ağırlık: 600