Büyüyen Yerel Markaların Pazarlama Uygulamaları, Deniz Zeren

Büyüyen Yerel Markaların Pazarlama Uygulamaları, Deniz Zeren

Marka değeri, bir çok Ģirket için pazar değerinin önemli bir kısmını oluĢturmaktadır. Zira, marka bir işaret olmanın ötesinde bir değer taşımaktadır. Bu bağlamda yerel marka olarak hayat-larına başlayan ve bugün pek çoğunun ulusal hatta uluslar arası faaliyetlerini yıllardır sürdürmekte olduğu Adana kökenli firma-larımızın marka hikayelerini ve pazarlama faaliyetlerinin başarılarındaki yerini araştırmak istedik.

Çalışmanın giriş bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde, yerel firmaların pazarlama faaliyetlerini ne şekilde gerçek-leştirdikleri ve ulusal ve uluslar arası alanlarda marka olarak bilinirlikleri, pazara nüfuz etmeleri ve yaşamlarının sürdürülebi-lirlikleri doğrultusundaki yerleri incelenmeye değer bulunmuştur. Bugün pek çok ulusal ve uluslar arası firmanın baĢarı hikayelerinde faaliyete geçtikleri bölgedeki girişimlerinin ivme kazandığını ve pazar fırsatlarını çok iyi değerlendirdiklerini görü-yoruz. Ulaştığımız yerel firmaların başarılarında da fırsatları çok iyi değerlendirmeleriyle birlikte pazarlama faaliyetlerini aktif ve etkin kullanmalarının rolü olduğunu anlamaktayız.

Adana ili için hem ekonomik hem de prestij olarak önemli yerleri olan özellikle yerel firmaların marka olarak nasıl yaratıldıkları ve yaşamlarını ne şekilde sürdürebildikleri merak konusudur. Adana için yılar boyunca sürdürülmeye çalışılan ekonomik gelişimin ve Türkiye sıralamasındaki yerin maalesef kaybedilmeye başlandığı şu günlerde Adana‟ya katkı sağlayacak her faaliyette olduğu gibi yerel şirketlerin başarılarının da dikkate alınması gerekmektedir. Çalışmamızda bölgemiz insanımızın dünyaya açılma vizyonuyla yaratmış oldukları markaları, sürdürülebilir pazarlama faaliyetleriyle nasıl başardıkları araştırılmaya çalışılmıştır.

Türü: İş, Ekonomi & Pazarlama, Pazarlama, Satış, Reklam
ISBN: 9786054989546
Kapak: Ciltsiz
Kağıt Cinsi: 1. Hamur
Boyut: Normal
Sayfa Sayısı: 155
Basım: Kasım 2015
Ebat: 14×21 cm
Editör: Seyfi Karahan
Ağırlık: 155