Dayıka Werın u Zaroken We, Bertolt Brecht

Dayıka Werın u Zaroken We, Bertolt Brecht

Dayika Werın Zaroken We di diroke teatroye de yek ji listiken herı baş ku li diji şer e. BrecHt u hevalen wi di 1939’a de ji dagiriya Naziyan direvin u derbasi Swed dibin. Pişti ve bi 5 mehan, Almanya Polanyaye işgal dike. U Brecht bi hersa li hemberi ve işgale Dayike Werin u Zaroken We dinivise. Ev listika ku babeta we tesira weranker a şeren Ewropaye ye, xefleta çina navin ku dixwaze ji şer fede bigire rexne dike. Ev listik li Almanyaye encax di sala 1949’a de weke listika ewil a BerlinerEnsembleye te peşkeşkirin. Bi qezenc u xetereya xwe Şer e ev, qet naqede. Şer e ev, dikare sed sali ji bidome Qezence nayne ji miroven ji reze re Tişte ku dixwe pisiti, Tişte ku li xwe dike ji ji talane bermayi!

Türü: Edebiyat, Diğer Ülke Edebiyatları
Orijinal Başlık: Mutter Courage und ihre Kinder
ISBN: 9789756165225
Kapak: Ciltsiz
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Boyut: Normal
Sayfa Sayısı: 223
Ebat: 12×18 cm
Çevirmen: Erfan Cantepe
Çevirmen: Ergin Öpengin
Çevirmen: Hekim Kılıç
Ağırlık: 189