Hadis Günlüğü, Zekeriya Güler

Hadis Günlüğü, Zekeriya Güler

Hadis Günlüğü adı,geçmişi hicrî üçüncü asra kadar uzanan ve klasik hadis kitâbiyâtı arasında belli bir yeri olan amelü’l-yevm ve’l-leyle’den mülhem konulmuştur. Amelü’l-yevm ve’l-leyle,Rasûl-i Ekrem’in günlük ibadet,duâ ve zikirleri ile bu konudaki tavsiye ve tatbikâtını ihtiva eden bir tür hadis kitabıdır.

Hadis günlüğü,yorum ve açıklamalarıyla birlikte iman,ibâdet, ahlâk ve hukuk konularına ilişkin hadisler yanında, hadis ilmiyle ilgili bazı teknik meselelere temas etmektedir.Günlük hayatın akışına uygun olarak fert ve toplumu doğrudan ilgilendiren hadislerden bir demet sunan bu eserin, hadis ve sünnetin günümüz dünyasına taşınması bâbında icra edeceği mütevazı bir hizmet, yazarı için en büyük sürur ve heyecan vesilesi olacaktır.

Elinizdeki Hadis Günlüğü’nde konu başlığı olarak verilen yetmiş hadisin açıklamasında yüz ayet ve yüzelli hadis zikredilmektedir. Yüzelli hadisten otuzbeşi mevküf ve maktü haber olarak sahâbe ve tâbiîn nesline aittir. Demek oluyor ki, bu kitabın bitirilmesiyle birlikte toplam ikiyüzyirmi hadis okunmuş olacaktır.

Türü: Kuran ve Kuran Üzerine, İslam
ISBN: 9789944735025
Kapak: Ciltsiz
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Boyut: Normal
Sayfa Sayısı: 240
Basım: Şubat 2016
Ebat: 13,5×20 cm
Ağırlık: 240