Hakikat Bilgisine Yükseliş, İmam-ı Gazali

Hakikat Bilgisine Yükseliş, İmam-ı Gazali

Hüccetül İslam gibi haklı bir şöhretin sahibi olan İmam Gazali’yi özellikle içinde bulunduğumuz zaman ve anlayış biçimi itibariyle ifrat ve tefritten uzak bir şekilde anlamak ve eserlerine muttali olmak büyük bir mesele olarak önümüzde durmaktadır. Günümüzde bu meseleyi aşma uğrunda yapılan girişim ve çabalar hem akademik hem de oryantalist yaklaşımların soğukluğuyla daha da içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Çünkü her iki yaklaşım da özellikle Gazali ve benzerleri söz konusu olduğunda çok soğuk ve çok dışardan kalmaktadır. Bunu aşmanın en önemli yolu ise içerden ve muhakemeli bir bakış açısından geçmektedir. Gazali elinizdeki eserinde çok temelli konulara daha çok felsefi bir terminolojinin eşliğinde açıklamalar getirmektedir. Bu eserinde İhya-i Ulümid Dindeki Gazali değil başka bir Gazali konuşmaktadır. Eserin farklılığı da buradan kaynaklanmaktadır.

 

Türü: Felsefe, Din Felsefesi, İslam ve Düşünce, İslam
Orijinal Başlık: Mearicü’l-kuds fi medarici marifeti’n-nefs
ISBN: 9789755741079
Kapak: Ciltsiz
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Boyut: Normal
Sayfa Sayısı: 151
Basım: 2010
Ebat: 14×215 cm
Çevirmen: Serkan Özburun
Ağırlık: 155