Hikmet Yazıları, Filibeli Ahmet Hilmi

Hikmet Yazıları, Filibeli Ahmet Hilmi

Bir dönemin aydınlığa kavuşturulmasında, bu zaman diliminde yaşayan fikir ve edebiyat adamlarının hayatları ve eserleri üzerinde yapılan monoğrafik çalışmalar kadar, dönem içerisinde neşredilen gazete, mecmua gibi süreli yayınların bilinmesi ve araştırılmasının da büyük önemi vardır. Zira bir dönemin nabzı bu sırada neşredilmiş olan yayın organlarında rahatlıkla hissedilebilir. 2. Meşrutiyet dönemi düşünürlerinden Şehbenderzade Filibeli AhmedHilmi’nin 1910 – 1912 yılları arasında yayınladığı haftalık Hikmet gazetesi de o dönemi anlamamız açısından son derece önemli bir yayın. 2. Meşrutiyet dönemi fikir hayatının hareketliliği içerisinde yayın hayatına giren Hikmet gazetesi, sayfalarında edebiyattan tarihe, felsefeden siyasete kadar birçok konuya yer vermiş, bunun yanında İslâm dünyasının yaşamakta olduğu olaylarla ilgili, Orta Asya, Afrika, Balkan ve diğer Müslüman coğrafyasında yaşayan insanlar hakkında da okuyucularına bilgi aktarmayı ihmal etmemiştir. Hikmet gazetesinde yayınlanan yazı, tefrika ve haberler, sahip ve mesul müdür sıfatıyla Ahmet Hilmi’nin kontrolünden geçmiştir. Onun üslûbundaki zenginlik, düşünce ufkundaki sıenislik. Dosu ve Batı felsefesine olan vukufuElinizdeki eser. Hikmet gazetesinin dönem içindeki yerini ele alan yetkin bir giriş yazısı dışında yazarın Yunus t Bektaşiler, Tosavvuf-i İslâmtvb. tasavvuf! yazılarını, ayrıca Elvah-i Hayat başlığı altında çok ilginç Fizan hatıralarını içermekte. Bunların yanında yine eserde Ahmed Hilmi’nin farklı mahlaslarla yazdığı dinî ve tasavvuf! şiirleri de bulunmakta. Son bölümde ise Hikmet gazetesi üzerine hazırlanmış çok zengin çeşitli fihristler bulacaksınız.

 

Türü: Edebiyat, Deneme
ISBN: 9789755744292
Kapak: Ciltsiz
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Boyut: Normal
Sayfa Sayısı: 454
Basım: 2009
Ebat: 14×215 cm
Ağırlık: 440