İlk Kaynaklara Göre Hz. Peygamber Devri Kronolojisi, Kasım Şulul

İlk Kaynaklara Göre Hz. Peygamber Devri Kronolojisi, Kasım Şulul

Hz. Ali (k.v.)nin torunu İmam Zeynelâbidîn (r.a.), Hz. Peygamberin siyerini bilmenin önemini, Rasûlullah (a.s.)ın megâzîsini, Kurân sûrelerini öğretir gibi öğretirdik. şeklindeki sözleriyle dile getirmiştir. İbn Hazmın ifade ettiği gibi: Şayet Rasûlullah (a.s.)ın, sîreti dışında başka bir mucizesi olmasaydı, Onun (a.s.) sîreti bile tek başına peygamberliğine delil olarak yeteli olurdu.
Din, ahlâk ve medenî hayat gibi zaviyelerden bakıldığında, Hz. Peygamber devrinin, başka bir deyişle nübüvvet zamanının, yaşanmış çok boyutlu bir zaman olduğu görülür.
Hz. Peygamber devrini, kronolojik açıdan temel kaynaklara başvurarak ele alan bu eser, hem dinî ilimler, hem de bu dönem üzerine çalışan sosyal bilimciler açısından önem taşımaktadır. Zira insanlık tarihinin seyrini değiştirmiş olan bu dönem, İslâm medeniyetinin ve tarihinin nüvelerini kendi içinde barındırmaktadır. Bu kronoloji çalışması, Hz. Peygamber devrinin iç dünyasına nüfûz edebilmek isteyen okura önemli ipuçları sunmaktadır.
Türü: Din & Mitoloji, İslam, İslam Tarihi, İslam
ISBN: 9789755745763
Kapak: Ciltli
Kağıt Cinsi: 1. Hamur
Boyut: Normal
Sayfa Sayısı: 1208
Basım: 2011
Ebat: 165×24 cm
Editör: Erhan Güngör
Ağırlık: 1741