Kalkınma ve Büyüme İktisadı, Merter Mert

Kalkınma ve Büyüme İktisadı, Merter Mert

Bu çalışmada, gerek kalkınma ve büyüme iktisadına gerekse modern kalkınma teorisinin yapıtaşı olan iktisadi tasarıma ilişkin olarak temel bilgilerin açıklanması hedeflenmiştir. Çalışmada yer alan, özellikle ilk iki bölümdeki bilgilerin, Yeni Kalkınma’nın daha iyi anlaşılmasına imkân verecek bir çerçeve çizmesi bakımından önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, bir kavram olarak iktisadın içeriğine ilişkin bir takım önemli görülen bilgiler de, Alfred Marshall ve John Maynard Keynes’in düşünceleri ışığında, çalışmada yer almaktadır.

Çalışmanın içeriği kısaca şöyledir:

Birinci bölümde, kalkınma kavramı ve kalkınma iktisadının geçmişteki ile günümüzdeki anlamları arasındaki farklılıklar açıklanmıştır. Bu bölümün sonunda, Yeni Kalkın-ma’nın iktisadi tasarım anlamına geldiği özellikle vurgulanmıştır.

İkinci bölümde ise iktisadi tasarıma ilişkin temel bilgiler verilmiştir.

Üçüncü bölümde, iktisadın ve kalkınma tasarımının Marshallgil, Keynesgil ve etik kökenleri sunulmuştur.

Dördüncü bölümde, iktisadi büyümenin temel kavramları izah edildikten sonra beşinci bölümde, iktisadi büyü-mede talep kısıtı açıklanmıştır.

Altıncı bölümde, büyüme ile yakalama kavramları arasındaki fark sunulduktan sonra yakalama sürecinde talep kısıtı, orta-gelir tuzağı bağlamında açıklanmıştır.

Yedinci bölümde ise yakalama sürecinde doğrudan yabancı yatırımların rolü Findlay’in modeli kullanılarak gösterilmiştir. Son bölümde, kalkınma ve büyüme tasarımında altyapı sorununa, ulaştırma çerçevesinde değinilmiştir.

Türü: İş, Ekonomi & Pazarlama
ISBN: 9786053207252
Kapak: Ciltsiz
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Boyut: Normal
Sayfa Sayısı: 318
Basım: Kasım 2017
Ebat: 16×235 cm
Ağırlık: 318