Klasik ve Çağdaş Sosyal Teoriye Giriş, Berch Berberoğlu

Klasik ve Çağdaş Sosyal Teoriye Giriş, Berch Berberoğlu

Toplum biliminin insan hayatını açıklamaya ve anlamlandırmaya yönelik çalışmalarının temelini oluşturan sosyal teori, antropoloji, tarih, ekonomi, teoloji, felsefe gibi bilimlerle birlikte toplumsal yapıyı analiz ederken ve ona dair tezler geliştirirken odağı sadece toplum ve insanın etkileşimi olan toplum biliminden ayrılır ve daha büyük ölçekli bir incelemeye girişir. Disiplinlerarası çalışma prensibi nedeniyle daha kapsayıcı olması ve sosyal yaşamın bilimsel incelemesinin nasıl yapılacağına yönelik tezler sunması bir yana, sosyal teori daha çok bir bilimsel araştırma yöntemi olarak ele alınmaktadır.

Berch Berberoglu Klasik ve Çağdaş Sosyal Teoriye Giriş adlı bu kitabında topluma dair gelişkin bir anlayış oluşturmada kuramsal yaklaşımın önemini vurgulayarak sosyal teorinin olguların ham hallerini biçimlendirmedeki rolünü ön plana çıkarıyor. Berberoglu, tarihsel materyalizmin ilkelerini temel alan sosyal analiz anlayışıyla sosyal sınıfların toplumda oynadığı merkezî role dikkat çekerek kendisinin de bu kitabı hazırlarken “üretim ilişkileri açısından tanımlanan sınıfsal yapıyı, sınıf mücadelesini ve sınıf çatışmasını klasik ve çağdaş teorisyenlerin analizlerinde” temel argüman olarak ele aldığını vurguluyor.

Klasik ve Çağdaş Sosyal Teoriye Giriş 19. yüzyıldan erken 20. yüzyıla kadarki dönemin en önemli klasik ve çağdaş sosyal teorisyenlerini konuya yeni olan öğrencilerle tanıştırmayı amaçlamaktadır. Teorisyenlerin fikirlerini kendi sözleriyle ifade etmesine öncelik verilen makaleler sosyal teoriye yönelik daha ileri çalışmalarda temel oluşturması için ilk adım olma niteliği taşıyor.

Türü: İnsan ve Toplum, Sosyoloji
ISBN: 9786053991045
Kapak: Ciltsiz
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Boyut: Normal
Sayfa Sayısı: 273
Basım: Ağustos 2009
Ebat: 13,5×19,5 cm
Çevirmen: Can Cemgil
Ağırlık: 271