Mevleviyye Silsilesi, Seyyid Fazıl Mehmed Paşa

Mevleviyye Silsilesi, Seyyid Fazıl Mehmed Paşa

Mevlevîlik konusunda önemli bir kaynak olan bu eser, on dokuzuncu asrın güçlü kalemlerinden Mirliva Seyyid Fâzıl Mehmed’e aittir. 1802-1882 yılları arasında yaşayan müellifin asıl adı Muhammed Fazlullah Şerifzâde olup Saraybosnalıdır. Mehmed Fâzıl’ın, 158 büyük varaktan oluşan bir Divân’ı ve Şerhu’l-Evrâdü’l-Müsemma bi Hak’yık-ı Ezkâr-ı Mevlânâ isimli evrâd tercümesi ve şerhi vardır. Bu şerhin son bölümü Mevlevî silsilesine ayrılmıştır. Elinizdeki kitap da bu bölüm sadeleştirilerek oluşmuştur.
Bu eserde, Hazreti Mevlânâ’nın nesebi ve tarîkat silsilesi sayılıp gösterilmiş; çelebiler ve dedelerin özgeçmişleri, özlü sözleri verilmiş; menkıbeleri kısaca anlatılmıştır.
Türü: Tasavvuf – Mezhepler – Tarikatlar, İslam
ISBN: 9789755745299
Kapak: Ciltsiz
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Boyut: Normal
Sayfa Sayısı: 167
Basım: 2010
Ebat: 14×215 cm
Ağırlık: 168