Nakşibendilik, Hamid Algar

Nakşibendilik, Hamid Algar

Yayılımının genişliği ve müntesiplerinin çokluğu bakımından İslâm dünyasında halen yaşayan tarîkatlar arasında ilk sırada gelen Nakşibendîlik hakkındaki bu eser, konunun dünya çapında uzmanlarından Prof. Dr. Hamid Algar’ın bir ömür süren araştırmalarını ortaya koyuyor. Tarîkatı teorik/irfanî, siyasî, sosyolojik ve tarihî bakımlardan kapsamlı bir incelemeye tabi tutan bu eser, her biri belirli bir noktayı derinliğine inceleyen makalelerden meydana geliyor. Eserin en önemli yönlerinden birisi, araştırmanın yalnız yazılı materyale değil, aynı zamanda İslâm dünyasını baştan başa katedilmesiyle elde edilen gözleme dayalı bilgilerle desteklenmiş olmasıdır. Eserin çok değerli olan bir diğer hususiyeti ise, Nakşibendîliğin Osmanlı devrinden günümüze gelinceye kadar ülkemizdeki seyrini özel bir dikkatle incelemesi ve
Türkiye’nin din, tasavvuf ve devlet ilişkilerine dair çok önemli katkılar sunmasında yatıyor.

“Yıllar önce, gençliğin verdiği enerji ve saflıkla, tarîkatların belki en önemlisi olan Nakşibendîliğin ortaya çıkışı, İslâm dünyasında yayılmış olduğu bölgelerdeki tarihi, günümüzdeki konumu, âyin ve âdâbı, ilim, siyaset, edebiyat ve şiir âlemleri üzerindeki tesirlerini içine alan uzun vadeli bir araştırma projesi tasarladım. Üniversiteden bir yıllık izin alıp projemi gerçekleştirmeye başlamak niyetiyle arabayla Londra’dan yola çıktım. Uzun yolculuğumun ilk durağı Saraybosna, son durağıysa Delhi oldu. Bu, son derece verimli ve öğretici bir yolculuk oldu. Bosna, Türkiye, İran, Afganistan, Pakistan ve Hindistan’da tarîkatın mensupları ve meşâyihiyle tanışmak; faaliyette bulunan tekke ve hankâhları ziyaret edip zikir toplantılarına katılmak; tarîkata ait muhtelif dillerde yazılan kitap ve yazmaları toplamak; kütüphanelerdeki yazmaları ya istinsah etmek veya onların fotokopisini çıkarmak –bütün bunlar bana nasip oldu. Fakat 1984 yılında Amerika’daki evimin ve topladığım Nakşibendîliğe ait malzemelerin hemen hemen hepsinin bir yangında kül olduğunu öğrendim. Aynı
malzemeleri yeniden toplamanın gayet güç veya imkânsız olduğu âşikârdı. Maamafih projemden tamamen vazgeçmedim.
İmkân nisbetinde araştırmalarıma devam edip tarîkatın önemli şahsiyetleri ve değişik bölge ve devirlerdeki tarihini anlatan yazılar yazabildim. İşte şimdiye kadar telif ettiğim makaleler bu kitapta toplanmış oluyor.”

Türü: Tasavvuf – Mezhepler – Tarikatlar, İslam
ISBN: 9789755746296
Kapak: Ciltsiz
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Boyut: Normal
Sayfa Sayısı: 610
Basım: Ocak 2007
Ebat: 14×215 cm
Çevirmen: Cüneyd Köksal
Çevirmen: Ethem Cebecioğlu
Çevirmen: İsmail Taşpınar
Çevirmen: Kemal Kahraman
Çevirmen: Nebi Mehdiyev
Çevirmen: Nurullah Koltaş
Çevirmen: Zeynep Özbek
Editör: A. Cüneyd Köksal
Ağırlık: 682