Osmanlı İmparatorluğunda Çingeneler, Elena Marushiakova

Osmanlı İmparatorluğunda Çingeneler, Elena Marushiakova

Osmanlı imparatorluğu’nun Avrupa kanadı Balkanlar’daki Çingenelerin varlığı yüzlerce yıllık bir geçmişe dayandığından, bu bölgenin sık sık Çingenelerin ikinci anayurdu olarak tanımlanması boşuna değildir. Çingeneler, Balkanlar’ın kültürel mirasını ve geleneklerini yanlarına alarak bu bölgeden batıya doğru ilerlemişlerdir.

Beş yüz yıldan fazla bir süre bu bölgenin kültürel ve tarihsel gelişimine damgasını vuran Osmanlı imparatorluğu’nun rolünü hesaba katmadan Balkanlar’ın karakterini anlamak ya da açıklamak olanaksızdır. Osmanlı imparatorluğu’ndaki Çingene nüfusunun büyük bölümünün Balkanlar’da yoğunlaşması ve bunlar hakkında hatırı sayılır veriler mevcut olmasından dolayı Balkanlar’a odaklanan bu kitap, Osmanlı imparatorluğu’ndaki Çingenelerin tarihi, gelenekleri, toplumsal yapıları ve kültürleri üzerine yayınlanan ilk kitaptır. Yazarlar, Osmanlı imparatorluğu’nun etnik tablosu içindeki Çingenelerin durumunu vergi kayıtları, özel kanunlar, lonca kayıtları ve mahkeme belgelerinden oluşan arşiv kaynaklarına dayanarak açıklıyorlarlar. Yabancı gezginlerin kitaplarında Çingeneler hakkında düştükleri notlar da bu kitapta yer alıyor. Çingenelerin sosyal yapıları, yaşam biçimleri ve kültürleri keşfediliyor. Çingene topluluklarının erken tarihini betimleyen, daha önce bilinmeyen verileri de içeren bu kitap, Balkanlar’ın tarihine önemli bir katkı yapmaktadır.

Elena Marushiakova – Vesselin Popov
Dr. Elena Marushiakova ve Dr. Vesselin Popov,
Bulgar Bilimler Akademisi’nde öğretim üyesidir.
Elena Marushiakova, yüksek öğrenimini Sofya Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra doktora çalışmasını Bratislava Üniversitesi’nde yaptı. Çalışmalarını Bulgar Bilimler Akademisi Müzesi ve Etnoğrafya Enstitüsü’nde sürdürmektedir.

Vesselin Popov, yüksek öğrenimini Sofya Üniversitesi’nde, doktora çalışmasını ise Bulgar Bilimler Akademisi’nde yaptı. Çalışmalarını Bulgar Bilimler Akademisi Müzesi ve Etnografya Enstitüsü’nde sürdürmektedir. Elena Marushiakova ve Vesselin Popov, Bulgaristan Çingenelerine ilişkin kaynak yapıtı birlikte yazmışlar ve Çingene folklorüyle ilgili kitaplar dizisinin (Studii Romani) editörlüğünü yapmışlardır.

Türü: Tarih, Osmanlı Tarihi
ISBN: 9789758293865
Kapak: Ciltsiz
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Boyut: Normal
Sayfa Sayısı: 112
Ebat: 13,5×20 cm
Ağırlık: 112