S. Hüseyin Nasr’ın Temel Düşünceleri, William Chittick

S. Hüseyin Nasr’ın Temel Düşünceleri, William Chittick

Seyyid Hüseyin Nasr, günümüzde Gelenekselci (Traditionalist) Ekolün yaşayan en önemli temsilcisi olup yalnızca Kuzey Amerika’da değil, dünya genelinde de İslâm dünyasının önde gelen şahsiyetlerinden biri olarak tanınmaktadır.
Nasr’ın ilk yazılarının büyük bölümü, özellikle de Müslüman felsefeci ve sûfîlerin öğretileriyle alakalıdır. İslâm kozmolojisi, bilimi, psikolojisi ve maneviyâtıyla alâkalı azametli çalışmaları akademik çevrelerde daha önce görülmemiş yeni bir duruş örneği sunar. İngilizce kaleme alınan ilk dört kitabından üçü (İslâm Kozmoloji Öğretilerine Giriş, Üç Müslüman Bilge ve İslâm’da Bilim ve Medeniyet), Harvard Üniversitesi tarafından yayınlanmış ve çok geçmeden İslâm Bilimleri alanında devasa ve orijinal bir ses getirmiştir. Nasr, gelenekselci perspektifin tabiatını ilkin memleketi İran’daki üniversite topluluğuna ve ikinci olarak Batı’ya açıklamakla meşgul olmuştur. Bilgi ve Kutsal isimli eseri, geleneğin neleri muhtevî olduğunun açık bir beyanıdır.
Amerika’ya gelişinden bu yana Nasr, gayretinin büyük bölümünü İslâm felsefesinin zenginliklerini gün yüzüne çıkarmaya harcayarak, hem İslâmî hem de geleneksel çalışmalarda verimli çalışmalarına devam etmiştir. Bununla birlikte yazıları ve fiillerinde gelenekselci yaklaşımı daha geniş bir izleyici kitlesine tanıştırma hususunda genel bir temayül söz konusudur.
Nasr’ın “temel” yazılarını geniş külliyâtından seçip ayırmak hiç de kolay bir iş değildir. Okuyucuların onun yazılarına aşina olmadıkları ve/veya onun ana noktalarının bir hülasasına bakmak isteyecekleri varsayımıyla hareket ettim. Kitabın üç bölümünden ilki, Nasr’ın günümüz din anlayışı için geleneksel perspektifin öneminin değerlendirilişini sunuyor. İkinci kısım, onun gelenekselci perspektifi İslâm’a tatbik edişini ve bu yaklaşımın İslâmî yaklaşımın manevî ve entelektüel hayata mükemmel bir şekilde uyumunu gözler önüne seriyor. Üçüncü kısım ise, Gelenekselci Ekolün ana temalarını ele alıyor: metafizik, kozmoloji, manevî psikoloji, sanat, modern öncesi bilim ve modern düşüncenin noksanlıkları.
Türü: Tasavvuf – Mezhepler – Tarikatlar, İslam
Orijinal Başlık: The Essential Seyyed Hossein Nasr
ISBN: 9789755746425
Kapak: Ciltsiz
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Boyut: Normal
Sayfa Sayısı: 287
Basım: 2012
Ebat: 14×215 cm
Çevirmen: Nurullah Koltaş
Editör: Erhan Güngör
Ağırlık: 281